Music Academy "Felix Nowowiejski" in Bydgoszcz
http://www.amuz.bydgoszcz.pl