Andrew KrizhanovskyAndrew Krizhanovsky

Andrew Krizhanovsky

Research Staff

Petrozavodsk
Joined Jan 2016

http://mathem.krc.karelia.ru/member.php?id=804&plang=e

Connections

Mary KornyshevaMary Kornysheva
Ilya Vershinin Ilya Vershinin
Arina DemidovaArina Demidova
Alexandra DyatlovaAlexandra Dyatlova
Max KlyuchnikovMax Klyuchnikov
  32 more

Stats

36

Public Documents

36

Collaborations