December 05, 2022
Optical-Nanofiber-Enabled Gesture-Recognition Wristband for Human-Machine Interaction...
Shipeng Wang, Xiaoyu Wang, Shan Wang, et al.