loading page

Afbouwen van antidepressiva
  • Sander Brouwer
Sander Brouwer

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile

Abstract

Er is veel duidelijk over het opbouwen van antidepressiva, maar die kennis ontbreekt nog al eens bij het afbouwen.  Het afbouwen van antidepressiva is daarnaast ook niet altijd even eenvoudig voor patiënten die opzien tegen het afbouwen, bij wie een eerdere poging niet is gelukt of bij wie angst bestaat dat oorspronkelijke klachten terugkomen. Volgens de huidige behandelrichtlijnen moet het gebruik van antidepressiva worden voortgezet tot minstens 6 maanden na remissie van een eerste depressieve episode. Na deze periode is het echter niet duidelijk of, wanneer en bij wie stopzetting van antidepressiva effectief is. In dit artikel staat het langzaam en lager afbouwen van antidepressiva centraal, maar wordt ook aandacht besteed aan langdurig gebruik van en het (vroegtijdig) stoppen met antidepressiva.