February 10, 2021
Molecular Design of Long Intra-annular Nitrogen Chains´╝Ü3H-tetrazolo[1,5-d]tetrazole-B...
Xiuxiu Zhao, Yingchao Zhang, Congxia Xie, et al.