The Epidemic Volatility Index: an early warning tool for  epidemics 
Polychronis Kostoulas, Eletherios Meletis, Konstantinos Pateras, et al.
Prevalence of porcine circovirus 2 in pig farms
VASILEIOS PAPATSIROS, Georgios Papakonstantinou, Eletherios Meletis, et al.