Failure Behavior of the Thermal Treated Granite under Triaxial Cyclic Loading-unloadi...
Wen-Ling Tian, Sheng-Qi Yang, Jianguo Wang, et al.