July 16, 2021
Self-inflicted Multiple organs Injury with Nail Gun
Xiaorong Fang, Changjiang Yu, Fan He, et al.
July 03, 2020
Aortic valve bypass for high-risk patients with symptomatic aortic stenosis: a case r...
Changjiang Yu, Yanqiong Ye, Ximing Qian, et al.