Precise deodorization design for four different kinds of vegetable oils in industrial...
Xiaojun Liu, Shengmin Zhou, Yuanrong Jiang, et al.