Styremanual for OSI Taekwondo

Stillingsbeskrivelse oppdatert:

  • Leder: xxx
  • Nestleder: 2015-07-27
  • Økonom: 2015-07-27
  • Sekretær: 2015-07-16
  • PR-ansvarlig: N/A
  • Styremedlemmer: N/A

Styremanual sjekket av leder: xxx

Generell informasjon

Dersom det ikke er nok styremedlemmer til å besette alle styreverv, så bør de besettes i den rekkefølgen de er beskrevet i denne manualen. Oppgavene og ansvaret til ubesatte verv må så fordeles på de besatte vervene. For å sikre drift av klubben bør det være seks styremedlemmer, og det må som et minimum være tre aktive styremedlemmer.

Etter beskrivelsene av styrevervene finnes lister over ressurser for styret og personlig utbytte av styrearbeid.

Det er viktig at alle styremedlemmer sørger for at de har tilgang til de systemer som er nødvendig for å utføre sine oppgaver. OSI og avtroppende styremedlemmer kan være behjelpelige med dette. De aktuelle systemene er nettsiden, e-postlister, Google Disk, kxweb, Mamut, NKF-portalen, Facebook-gruppa.

Dersom klubben har få medlemmer så bør ikke nødvendigvis inntektsgivende dugnader (se beskrivelse for sekretær) gjennomføres.