Styremanual for OSI Taekwondo

Stillingsbeskrivelse oppdatert:

 • Leder: xxx
 • Nestleder: 2015-07-27
 • Økonom: 2015-07-27
 • Sekretær: 2015-07-16
 • PR-ansvarlig: N/A
 • Styremedlemmer: N/A

Styremanual sjekket av leder: xxx

Generell informasjon

Dersom det ikke er nok styremedlemmer til å besette alle styreverv, så bør de besettes i den rekkefølgen de er beskrevet i denne manualen. Oppgavene og ansvaret til ubesatte verv må så fordeles på de besatte vervene. For å sikre drift av klubben bør det være seks styremedlemmer, og det må som et minimum være tre aktive styremedlemmer.

Etter beskrivelsene av styrevervene finnes lister over ressurser for styret og personlig utbytte av styrearbeid.

Det er viktig at alle styremedlemmer sørger for at de har tilgang til de systemer som er nødvendig for å utføre sine oppgaver. OSI og avtroppende styremedlemmer kan være behjelpelige med dette. De aktuelle systemene er nettsiden, e-postlister, Google Disk, kxweb, Mamut, NKF-portalen, Facebook-gruppa.

Dersom klubben har få medlemmer så bør ikke nødvendigvis inntektsgivende dugnader (se beskrivelse for sekretær) gjennomføres.

Sjekkliste for semesterstart

Noen av oppgavene er beskrevet under spesifikke verv. De oppgavene som ikke finnes under et spesifikt verv må fordeles på siste styremøte i forrige semester eller aller senest i første styremøte i inneværende semester.

 • Annonsere treningsstart og treningstider så tidlig som mulig. Reklamer samtidig om vår webshop!
 • Informere nye medlemmer om:
 • E-postlista med innmelding/utmelding via vår hjemmeside (http://justkickit.no) og Facebook-gruppen «OSI Taekwondo»
 • Registrering for forsikring via NKF (kun én gang, medlemmer som allerede er registrert skal ikke registrere seg på nytt). Følg lenke fra vår hjemmeside (http://justkickit.no)
 • Be