Late Application of Hyperbaric Oxygen Therapy During the Rehabilitation of a Patient...
Anna Rękas-Dudziak, Małgorzata Skiba, Artur Bekała, et al.
Effectiveness of pulsed radiofrequency in treatment of phantom pain. Case report.
Krzysztof Brzeziński, Anna Rękas, Agnieszka Maruszewska, et al.
Effectiveness of pulsed radiofrequency therapy of the occipital nerve with coexisting...
Anna Rękas-Dudziak and Krzysztof Brzeziński