ChinaSpec: a network for long-term in situ measurements of solar-induced fluorescence...
Yongguang Zhang, Qian Zhang, Liangyun Liu, et al.
Seasonally varying relationship between sun-induced chlorophyll fluorescence and phot...
Ji Li, Yongguang Zhang, Lianhong Gu, et al.