New York University Shanghai
https://shanghai.nyu.edu/
Shanghai, China