loading page

Gap between risk factors and prevention strategies? A national survey of falls prevention among medical and surgical patients in China
 • +23
 • Lixia Xia,
 • Yi Zheng,
 • Zheng Lin,
 • Peng Chen,
 • Ke Mei,
 • Jing Zhao,
 • Yi Liu,
 • Bao Song,
 • Hong Gao,
 • Chao Sun,
 • Hui Yang,
 • Ying Wang,
 • Kui Song,
 • Yan Yang,
 • Xiao Luan,
 • Xianxiu Wen,
 • Xin Yin,
 • A Fu,
 • Ying Cai,
 • Li Xie,
 • Ya Li,
 • Xi Dai,
 • Jieyu Lu,
 • Ze Gu,
 • Rong Wang,
 • Xin Wu
Lixia Xia

Corresponding Author:[email protected]

Author Profile
Peng Chen
The First Affiliated Hospital with Nanjing Medical University
Author Profile
Xianxiu Wen
Author Profile