Numerki

Przykłady zagadnień fizyki i techniki opisywanych prez równania różniczowe cząstkowe

- Równania liniowe

Równanie Laplace

Równanie to wyraża następującą własność pola potencjalnego: dywergencja (rozbieżność) wektorowego pola potencjalnego (czyli gradientu potencjału), pod nieobecność źródła jest równa zeru. Opisuje ono zatem wiele procesów zachodzących w przyrodzie, np. potencjał grawitacyjny poza punktami źródeł pola (czyli bez punktów materialnych), potencjał prędkości cieczy przy braku źródeł. Równanie Laplace’a jest szczególnym przypadkiem równania Poissona, wyrażającego analogiczny związek w przypadku istnienia źródeł pola.

\( \bigtriangleup u = \sum_{i=1}^{n} u_{x_ix_i} =0\)

\( u_{x_i} = \frac{du}{dx_i}\)

\( u_{x_i x_i} = \frac{d^2u}{dx_i^2}\)

Równanie Poisona

Równanie Poissona opisuje wiele procesów zachodzących w przyrodzie, np. rozkład pola prędkości cieczy wypływającej ze źródła, potencjał pola grawitacyjnego w obecności źródeł, potencjał pola elekrostatycznego w obecności ładunków, temperaturę wewnątrz ciała przy stałym dopływie ciepła.

\( \bigtriangleup u =f\)

Liniowe równanie transportu

\(u_t + \sum_{i=1}^{n}b^iu_{x_i} = 0\)

przewodnictwa / dyfuzji

\(u_t - \bigtriangleup u = 0\)

Schrodingera