ROUGH DRAFT authorea.com/116483

Numerki

Przykłady zagadnień fizyki i techniki opisywanych prez równania różniczowe cząstkowe

- Równania liniowe

Równanie Laplace

Równanie to wyraża następującą własność pola potencjalnego: dywergencja (rozbieżność) wektorowego pola potencjalnego (czyli gradientu potencjału), pod nieobecność źródła jest równa zeru. Opisuje ono zatem wiele procesów zachodzących w przyrodzie, np. potencjał grawitacyjny poza punktami źródeł pola (czyli bez punktów materialnych), potencjał prędkości cieczy przy braku źródeł. Równanie Laplace’a jest szczególnym przypadkiem równania Poissona, wyrażającego analogiczny związek w przypadku istnienia źródeł pola.

\( \bigtriangleup u = \sum_{i=1}^{n} u_{x_ix_i} =0\)

\( u_{x_i} = \frac{du}{dx_i}\)

\( u_{x_i x_i} = \frac{d^2u}{dx_i^2}\)

Równanie Poisona

Równanie Poissona opisuje wiele procesów zachodzących w przyrodzie, np. rozkład pola prędkości cieczy wypływającej ze źródła, potencjał pola grawitacyjnego w obecności źródeł, potencjał pola elekrostatycznego w obecności ładunków, temperaturę wewnątrz ciała przy stałym dopływie ciepła.

\( \bigtriangleup u =f\)

Liniowe równanie transportu

\(u_t + \sum_{i=1}^{n}b^iu_{x_i} = 0\)

przewodnictwa / dyfuzji

\(u_t - \bigtriangleup u = 0\)

Schrodingera

\(u_t + \bigtriangleup u = 0\)

falowe

\(u_{tt} - \bigtriangleup u = 0 \)

- Równania nieliniowe

nieliniowe równanie Poissona

\(-\bigtriangleup u = f(u)\)

p-harmoniczne

\(dir( |Du|^{P-2} Du ) = 0\)

dir - dywergencja

\(dir v = \sum_{i=1}^n \frac{dv_i}{dx_i}\)

\(Du = \bigtriangledown u\)

Równanie różniczowe cząstkowe; rząd równania różniczkowego; warunki graniczne

Równaniem różniczkowym cz stkowym nazywamy równanie funkcyjne w postaci

\(F(x ,u(x) , D^\alpha u) = f(x)\)

\(0<|\alpha| < m\)

\(u:D \subset R^n -> R^n\)

\(\alpha\) multiindex (wektor)

\(|\alpha| = \sum \alpha_i\)

\(D^\alpha u = \frac{d^{|\alpha|} u}{dx_1^{\alpha_1} + ... + dx_n^{\alpha_n}}\)

Rzędem równania różniczkowego cząstkowego nazywamy najwyższy rząd pochodnej funkcji niewiadomej występującej w danym równaniu.

Warunki brzegowe:

\( B_j(x,u,d^\alpha u) = g_j(x) j=1 .. s \)

\( 0 < |\alpha| < p_j\)

\(x \in dD\)

Klasyczne warunki:

-Dirichleta

\( u|_{dD} =0\)

- Neumana

\( \frac{du}{dn}(x) = g(x) \)

\(x \in dD\)

\( \frac{du}{dn} = lim \frac{u(x + hn) - u(x)}{h} = \bigtriangledown u * n = \sum \frac{du}{dx_i}n_i \)

Zadania poprawnie postawione. Przykład Hadamarda

a) Zadanie jest poprawnie postawione jeśli:

- przy określonych warunkach granicznych istnieje rozwiązanie tego zadania

- rozwiązanie to jest jednoznaczne

- rozwiązanie to zależy w sposób ciągły od zadanych warunków granicznych

b) Przykład Hadamarda Rozwiązaniem zagadnienia Cauchy’ego dla równania Laplace’a

\(\left\{\begin{matrix} u_{xx} + u_{tt} = 0 \\ u(x,0) = 0 \end{matrix}\right.\)

jest \(u(x,t) \equiv 0,\ x \in \mathbb{R},\ t \geqslant 0\).

Rozwiązaniem ciągu zagadnień:(nie ważne??)

\(\left\{\begin{matrix} u_{xx} + u_{tt} = 0 \\ u_n(x,0) = e^{-\sqrt{n}}\ dla\ n = 1, ..., n \end{matrix}\right.\)

jest

\(u_n(x,t) = e^{-\sqrt{n}}e^{nt}cos\ nx\ n = 1, 2, ...\)

Metody różnicowe rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych (konstrukcja siatek, przestrzenie funkcji siatkowych, aproksymacja operatorów różniczkowych)

a konstrukcja siatek

\[R^{2}_{h} = \{ x = (i_{1}h_{1}, i_{2}h_{2})\ h_{1},h_{2} > 0;\ i_{1},i_{2} \in \mathbb{Z}\}\]

siatka \(\bar{D_{h}} = D \cap R^{2}_{h}\)

\(D_{h} = \{ x \in \bar{D_{h}} N_h(x) \subset \bar{D_{h}}\}\) (zbiór takich x że jego otoczenie siatkowe [poprzedni następny po x,y itd. należy do siatki dziedziny - nie wychodzi poza brzeg)

\(N_h(x)\) - otoczenie siatkowe

\(x\) - punkt wewnętrzny siatki

\(\Gamma_h = \bar{D_h} \setminus D_h\)

\(\omega = \{h, \frac{1}{2}h, \frac{1}{4}h, ...\}\ h \in \omega\ 0 \in \bar{\omega}\)

Def.

Rodzinę \(\{D_h\}_{h \rightarrow \inf}\) nazywamy gęstą w \(\bar{D}\), jeśli \(\cup D_h\) jest gęsty w \(\bar{D}\)

tzn. \[\forall x \in \bar{D}\ \forall s > 0\ \exists h_0 > 0\ \forall h > h_0\ \exists x_h \in D_h\ |x_h - x| < s\]

b) Przestrzenie funkcji siatkowych

\(V, F, G_i\) - przestrzenie Banacha z \(\left \| \cdot \right \|_V\), \(\left \| \cdot \right \|_F\), \(\left \| \cdot \right \|_{G_i}\) ( \(\left \| \cdot \right \|\))

\(V_h, F_h G_{ih}\) - przestrzenie Banacha z \(\left \| \cdot \right \|_{V_h}\), \(\left \| \cdot \right \|_{F_h}\), \(\left \| \cdot \right \|_{G_ih}\) (\(\left \| \cdot \right \|_h\))

Def.

Odzworowania \(r_h: V \rightarrow v_h\), \(r_h: F \rightarrow F_h\), \(r_h: G_i \rightarrow G_{ih}\) (liniowe i ciągłe) nazywamy operatorami obcięcia