ROUGH DRAFT authorea.com/116483
Main Data History
Export
Show Index Toggle 0 comments
 •  Quick Edit
 • Numerki

  Przykłady zagadnień fizyki i techniki opisywanych prez równania różniczowe cząstkowe

  - Równania liniowe

  Równanie Laplace

  Równanie to wyraża następującą własność pola potencjalnego: dywergencja (rozbieżność) wektorowego pola potencjalnego (czyli gradientu potencjału), pod nieobecność źródła jest równa zeru. Opisuje ono zatem wiele procesów zachodzących w przyrodzie, np. potencjał grawitacyjny poza punktami źródeł pola (czyli bez punktów materialnych), potencjał prędkości cieczy przy braku źródeł. Równanie Laplace’a jest szczególnym przypadkiem równania Poissona, wyrażającego analogiczny związek w przypadku istnienia źródeł pola.

  \( \bigtriangleup u = \sum_{i=1}^{n} u_{x_ix_i} =0\)

  \( u_{x_i} = \frac{du}{dx_i}\)

  \( u_{x_i x_i} = \frac{d^2u}{dx_i^2}\)

  Równanie Poisona

  Równanie Poissona opisuje wiele procesów zachodzących w przyrodzie, np. rozkład pola prędkości cieczy wypływającej ze źródła, potencjał pola grawitacyjnego w obecności źródeł, potencjał pola elekrostatycznego w obecności ładunków, temperaturę wewnątrz ciała przy stałym dopływie ciepła.

  \( \bigtriangleup u =f\)

  Liniowe równanie transportu

  \(u_t + \sum_{i=1}^{n}b^iu_{x_i} = 0\)

  przewodnictwa / dyfuzji

  \(u_t - \bigtriangleup u = 0\)

  Schrodingera

  \(u_t + \bigtriangleup u = 0\)

  falowe

  \(u_{tt} - \bigtriangleup u = 0 \)

  - Równania nieliniowe

  nieliniowe równanie Poissona

  \(-\bigtriangleup u = f(u)\)

  p-harmoniczne

  \(dir( |Du|^{P-2} Du ) = 0\)

  dir - dywergencja

  \(dir v = \sum_{i=1}^n \frac{dv_i}{dx_i}\)

  \(Du = \bigtriangledown u\)

  Równanie różniczowe cząstkowe; rząd równania różniczkowego; warunki graniczne

  Równaniem różniczkowym cz stkowym nazywamy równanie funkcyjne w postaci

  \(F(x ,u(x) , D^\alpha u) = f(x)\)

  \(0<|\alpha| < m\)

  \(u:D \subset R^n -> R^n\)

  \(\alpha\) multiindex (wektor)

  \(|\alpha| = \sum \alpha_i\)

  \(D^\alpha u = \frac{d^{|\alpha|} u}{dx_1^{\alpha_1} + ... + dx_n^{\alpha_n}}\)

  Rzędem równania różniczkowego cząstkowego nazywamy najwyższy rząd pochodnej funkcji niewiadomej występującej w danym równaniu.

  Warunki brzegowe:

  \( B_j(x,u,d^\alpha u) = g_j(x) j=1 .. s \)

  \( 0 < |\alpha| < p_j\)

  \(x \in dD\)

  Klasyczne warunki:

  -Dirichleta

  \( u|_{dD} =0\)

  - Neumana

  \( \frac{du}{dn}(x) = g(x) \)

  \(x \in dD\)

  \( \frac{du}{dn} = lim \frac{u(x + hn) - u(x)}{h} = \bigtriangledown u * n = \sum \frac{du}{dx_i}n_i \)

  Zadania poprawnie postawione. Przykład Hadamarda

  a) Zadanie jest poprawnie postawione jeśli:

  - przy określonych warunkach granicznych istnieje rozwiązanie tego zadania

  - rozwiązanie to jest jednoznaczne

  - rozwiązanie to zależy w sposób ciągły od zadanych warunków granicznych

  b) Przykład Hadamarda Rozwiązaniem zagadnienia Cauchy’ego dla równania Laplace’a

  \(\left\{\begin{matrix} u_{xx} + u_{tt} = 0 \\ u(x,0) = 0 \end{matrix}\right.\)

  jest \(u(x,t) \equiv 0,\ x \in \mathbb{R},\ t \geqslant 0\).

  Rozwiązaniem ciągu zagadnień:(nie ważne??)

  \(\left\{\begin{matrix} u_{xx} + u_{tt} = 0 \\ u_n(x,0) = e^{-\sqrt{n}}\ dla\ n = 1, ..., n \end{matrix}\right.\)

  jest

  \(u_n(x,t) = e^{-\sqrt{n}}e^{nt}cos\ nx\ n = 1, 2, ...\)

  Metody różnicowe rozwiązywania równań różniczkowych cząstkowych (konstrukcja siatek, przestrzenie funkcji siatkowych, aproksymacja operatorów różniczkowych)

  a konstrukcja siatek

  \[R^{2}_{h} = \{ x = (i_{1}h_{1}, i_{2}h_{2})\ h_{1},h_{2} > 0;\ i_{1},i_{2} \in \mathbb{Z}\}\]

  siatka \(\bar{D_{h}} = D \cap R^{2}_{h}\)

  \(D_{h} = \{ x \in \bar{D_{h}} N_h(x) \subset \bar{D_{h}}\}\) (zbiór takich x że jego otoczenie siatkowe [poprzedni następny po x,y itd. należy do siatki dziedziny - nie wychodzi poza brzeg)

  \(N_h(x)\) - otoczenie siatkowe

  \(x\) - punkt wewnętrzny siatki

  \(\Gamma_h = \bar{D_h} \setminus D_h\)

  \(\omega = \{h, \frac{1}{2}h, \frac{1}{4}h, ...\}\ h \in \omega\ 0 \in \bar{\omega}\)

  Def.

  Rodzinę \(\{D_h\}_{h \rightarrow \inf}\) nazywamy gęstą w \(\bar{D}\)<