ROUGH DRAFT authorea.com/99415

Konceptualizacja badań ruchu pro-life i ruchów prozwierzęcych

Problem badawczy

 1. Jakie techniki siebie stosują człnikowie grup pro-life i grup prozwierzęcych?

 2. Jak członkowie grup pro-life i grup prozwierzęcych próbują oddziaływać na techniki siebie innych ludzi?

Szczegółowe problemy badawcze: (wymagają dopracowania/rozwinięcia):

 1. Jaka jest substancja etyczna technik siebie stosowanych przez grupy pro-life i grupy prozwierzęce?

 2. Jaki jest sposób ujażmienia (upodmiotowienia) w technikach siebie stosowanych przez grupy pro-life i grupy prozwierzęce?

 3. Jakie techniki pracy etycznej obecne są w technikach siebie stosowanych przez grupy pro-life i grupy prozwierzęce?

 4. Jaka jest teleologia technik siebie stosowanych przez grupy pro-life i grupy prozwierzęce? Dla poprzednich czterech zob. (Foucault 2010)

 5. Dzięki jakiemu systemowi nierówności (jakim przewagom) możliwe jest wpływanie na techniki siebie innych ludzi przez grupy pro-life i grupy prozwierzęce?

 6. W jakim celu grupy pro-life i grupy prozwierzęce wpływają na techniki siebie innych ludzi? Co dzięki temu zyskują?

 7. Za pomocą jakich technik grupy pro-life i grupy prozwierzęce wpływają na techniki siebie innych ludzi?

 8. Jak instytucjonalizują się oddziaływania grup pro-life i grup prozwierzęcych na innych ludzi?

 9. Do jakiego stopnia dochodzi racjonalizacja (skuteczność doboru środków do celów itd) oddziaływań grup pro-life i grup prozwierzęcych na innych ludzi. . Dla poprzednich pięciu zob. (Foucault 1998).

Metoda badawcza: Analiza materiałów osobistych (wpisów na forach internetowych i blogach).