ROUGH DRAFT authorea.com/99415
Main Data History
Export
Show Index Toggle 0 comments
 •  Quick Edit
 • Konceptualizacja badań ruchu pro-life i ruchów prozwierzęcych

  Problem badawczy

  1. Jakie techniki siebie stosują człnikowie grup pro-life i grup prozwierzęcych?

  2. Jak członkowie grup pro-life i grup prozwierzęcych próbują oddziaływać na techniki siebie innych ludzi?

  Szczegółowe problemy badawcze: (wymagają dopracowania/rozwinięcia):

  1. Jaka jest substancja etyczna technik siebie stosowanych przez grupy pro-life i grupy prozwierzęce?

  2. Jaki jest sposób ujażmienia (upodmiotowienia) w technikach siebie stosowanych przez grupy pro-life i grupy prozwierzęce?

  3. Jakie techniki pracy etycznej obecne są w technikach siebie stosowanych przez grupy pro-life i grupy prozwierzęce?

  4. Jaka jest teleologia technik siebie stosowanych przez grupy pro-life i grupy prozwierzęce? Dla poprzednich czterech zob. (Foucault 2010)

  5. Dzięki jakiemu systemowi nierówności (jakim przewagom) możliwe jest wpływanie na techniki siebie innych ludzi przez grupy pro-life i grupy prozwierzęce?

  6. W jakim celu grupy pro-life i grupy prozwierzęce wpływają na techniki siebie innych ludzi? Co dzięki temu zyskują?

  7. Za pomocą jakich technik grupy pro-life i grupy prozwierzęce wpływają na techniki siebie innych ludzi?

  8. Jak instytucjonalizują się oddziaływania grup pro-life i grup prozwierzęcych na innych ludzi?

  9. Do jakiego stopnia dochodzi racjonalizacja (skuteczność doboru środków do celów itd) oddziaływań grup pro-life i grup prozwierzęcych na innych ludzi. . Dla poprzednich pięciu zob. (Foucault 1998).