Reports

1/5/2016, 3/5/2016
13)https://www.scruminc.com/scrum-keep-team-size-under-7/SCRUM το πολύ 7 άτομα(2003)
(Agile vs Waterfall in Web Development)
(Scrum για Risk Management)
(Evolutionary/Throw-Away Prototyping με αναφορά σε Agile) +2o comment!
========================================================================

RUP
-Στενά συνδεδεμένη με την UML
-Aspects
 a Use-Case Driven
 b Έμφαση στην Αρχιτεκτονική
 c Iterative και Incremental
-Μικρά projects?!?
-"Μεγάλη" και περίπλοκη μεθοδολογία (μπόλικα βήματα για να ακολουθήσεις)
-Πολύς χρόνος και πολύ κόστος για την υλοποίησή του
-Υβριδικό Μοντέλο Διαδικασίας
-Τέσσερις διακριτές Φάσεις της διαδικασίας παραγωγής λογισμικού, που σχετίζονται
περισσότερο με επιχειρηματικά ζητήματα (Κυκλική Επανάληψη των Φάσεων)
-Πρώτες επαναλήψεις: Περισσότερη αφιέρωση χρόνου στα επιχειριματικά μοντέλα και τις απαιτήσεις
Τελευταίες επαναλήψεις: Στος δοκιμές και στην εγκατάσταση του λογισμικού

-  Focusing on risk!!!
- Model software visually (UML)

1) - Πάνω κάτω θέλει 10+ άτομα
2) + Although, λίγες  (γιατί +? μήπως *? )
3) - Συνήθως για μεγάλα project
4) - Αν και δεν έχουν πολύ ρίσκο η RUP διαχειρίζεται καλά τα ρίσκα  (Εγώ λέω - γτ είναι risk-centered και δεν έχουμε ρίσκα)
5) - Πάνω κάτω. Η RUP είναι κοστίζει!
6) + Απαιτεί εξάλλου έμπειρη ομάδα
7) - On cutting edge projects which utilise new technology, the reuse of components will not be possible. Hence the time saving one could have made will be impossible to fulfill.
8) +
9) +
10)+/- Αν και εκτενείς απαντήσεις (τι εννοείς εκτενείς?) (55% αρκετά 45% λίγο ή καθόλου) Αυτό που λες ρε. Δεν είναι π.χ. 70/30 να πεις μεγάλη διαφορά
11)*
12)-
13)+
14)+++ Καλό για την μετάβαση σε RUP
15) --- Είναι δύσκολη η εκμάθηση και την γνωρίζει μόνο το 4%

Διαφάνεια 12 λέει ότι RUP θέλει σταθερά requirements.

========================================================================

Agile
-In agile development, change is accepted. In fact, it’s expected.
-Small incremental releases made visible to the product owner and product
team through its development help to identify any issues early and
make it easier to respond to change.
-Testing is integrated throughout the lifecycle, enabling regular inspection
of the working product as it develops.
-The active involvement, cooperation and collaboration make agile
development teams a much more enjoyable place for most people.
-The disadvantage of this methodology is because of its ongoing nature,
you can be virtually investing an endless amount of money, time and
resources into the project
-Agile projects tend to be hard to predict, from timelines to budgets
-Agile tends to be a better option for smaller projects where changes
are likely to be made during the design process.
-Scrum is being adopted by an increasing number of hardware companies,
especially lean hardware.
-Evolutionary prototyping is closer to Agile: often, you will be able to
obtain early a working product with limited features and extend it
until stakeholder have money.
-Agile methods concentrate on delivering a specific software product, on
time, that completely satisfies a customer.

01) + Καλό ποσοστό
Team of 3,4-9 is the optimal size and balance of getting things done quickly
Φυσικά και περισσότερο δεν υπάρχει πρόβλημα. (SCRUM κομπλέ - XP hmmm)
02) + Όπως θα δούμε και παρακάτω μετράει και το μέγεθος του project(Μικρό-Μεσαίο)
03) + Agile κατάλληλο για μικρού-μεσαίου μεγέθους projects.
04) *
Wide Range (Συνήθως μικρό ρίσκο)
Although η Agile έχει χαρακτηριστικά (SCRUM τα Sprints), δεν έχουν πολύ ρίσκο
05) * (αυτό να το δούμε) Καθώς οι περισσότερες Agile μέθοδοι (αν όχι όλες) επικεντρώνονται στους ανθρώπους και όχι τόσο στους πόρους (αν και υπάρχουν προβλήματα μα αυτά) λέω +
06) + Αρκετά έμπειρες ομάδες. Εξάλου δεν παίζει σημαντικό ρόλο αν δεν υπάρχουν άτομα με εξαιρετικά skills. (Μήπως *?)
07) + (Γιατί +?)
08) +++ Καταλαβαίνεις!
09) +++ Έμφαση στην συχνή επικοινωνία!
10)*
11)+ Καλό ποσοστό
Evolutionary Prototyping κοντά στην Agile
Όμως: Agile συνέχεια FULLY-FUNCTIONAL προϊόντα με Evolutionary Prototyping όχι
Επίσης στην Agile fixed χρονικά διαστήματα μεταξύ "πρωτοτύπων" ενώ
στην άλλη όχι (Όχι πολύ σημαντικές διαφορές!)
12)+ Ισσοροπία εξάλου!
13)+++ Έμφαση σε πολλές συναντήσεις! (Scrum, XP)
14)*
15)+++

Σχετικά με agile και prototyping:
The concept of "prototyping", as intended in RAD, is a bit foreign to agile development. This doesn't mean it can't be done, but it's unusual. More: http://programmers.stackexchange.com/questions/218568/how-does-rapid-prototyping-fit-into-an-agile-methodology

Prototyping
-------------------

- a Αρχικό Concept
  b Σχεδίαση και υλοποίηση αρχικού πρωτότυπου
  c Βελτίωση του πρωτότυπου
  d Release
-Αρχικά ανάπτυξη μερών του συστ