ROUGH DRAFT authorea.com/7869

Redesign af HBH-lampen

Introduktion

Raporten er skrevet af Nikolai Øllegaard (201205387) søndag d. 15. juni 2014 til kurset itDTH på Aarhus Universitet. I denne rapport vil jeg identificere HBH-lampens designperiode og redesigne den til De Stijl-perioden samt beskrive de berørede perioder.

HBH-lampe åben og tændt.

Omkring lampen

HBH-lampen er dansk designet, og den er produceret i 1960’erne. Lampen består af en fod med tre knapper, en arm, og et hoved med en pære. Hver af de tre knapper representere hhv slukket, tændt på hæmmet lysstyrke og tændt for fuld lysstyrke. Lampen er lavet i rødt plastik og knapperene samt armen er lavet i sort plastik.

Fod

Foden består af tre knapper, et logo, en fordybning og en rist og en skal. Skallen ser ud til at være støbt i et stykke. Nederst i foden er et sort materiale som kun kan ses fra siden af.

Hoved

Hovedet er samme højde og bredde som foden, og længden er ca dobbelt så stor som foden er. Hovedet er udhulet fra en vinkel hvor man kan se lampen.

Transformation

Lampen kan åbnes (figur 1) og lukkes (figur 2), hvor hovedet passer ved siden af foden, og armen passer ned i et hul i foden. Når lampen er lukket kan lampen ikke lyse.

Hypotese

Fremover arbejdes der med en hypotese om at lampen tilhører Ulm-perioden.

HBH-lampe lukket.

Ulm

Ulm-perioden var opdelt i (i hvert fald) seks faser fra 1947 - 1968(s. 10 Lindinger 1991) og havde udgangspunkt i Hochschule für Gestaltung Ulm (HfG). Ulm-skolens design påvirkede verden, inklusiv Danmark (Kunstindustrimuseet 2004).

Politisk overbevisning og værdier

Værdierne for HfG har ændret sig i løbet af de seks faser skolen har været igennem, og derfor er de beskrevet i dette afsnit.

1947-1953

Den første fase fik Inge Scholl, Otl Aicher, Max Bill Walter Zeischegg og andre sat idealer på plads. De ville lave en skole på universitetsniveau med en ny model for undervisning. Tyskland var præget af efterkrigstiden, og HfG ville uddanne en demokratisk elite. Som nævnt i Birth of the Cool(Kunstindustrimuseet 2004):

“HfG indgik i bestræbelserne på at skabe et nyt politisk forsvarligt Tyskland.”