August 10, 2023
Sericin improve diabetic cognitive impairment in rats by inhibiting TXNIP/NLRP3 neuro...
Pingjing Wen, Dan Yi, Guangqiu Qin, et al.