December 05, 2022
Generation of Millimeter-Wave High-purity OAM Beam Using Hexagonal P-B Phase Meta-ato...
Haoran Zhang, Tiegang Zhong, Jingchang Nan, et al.