August 09, 2022
Flow-driven chemistry
Guo-Hua HU
January 08, 2022
Two antagonistic effects of flow/mixing on reactive polymer blending
Guo-Hua HU, Wei-Yun JI, Tian-Tian LI, et al.