December 31, 2021
Short-term results of percutaneous closure of patent foramen ovale guided by transoes...
Yilong Guo, Zhensu Shi, Yin Zheng, et al.