Case Report: Amyloidosis of Colon Presented as A Cat Scratch Colon
Yue Guan, Yu Dong, Yijun Xu, et al.