October 21, 2021
A theoretical study on Ir(III)-catalyzed intermolecular branch-selective allylic C−H...
Liang-Cheng Xu, Xiang-Biao Zhang, Ying-Gang Zhang, et al.