Diversity-stability relationships in arid grasslands as a function of soil pH
kai liu, ZunChi Liu, Nan Zhou, et al.