February 09, 2022
Aortic balloon occlusion simplifies dissected thoracoabdominal aortic aneurysm repair...
Jinlin Wu, JUE YANG, Changjiang Yu, et al.
June 22, 2021
Methodological quality of a meta-analysis precedes its clinical significance
Jinlin Wu, Tucheng Sun, Ruixin Fan, et al.