Migratory fishbones in the pharynx: a report of two cases
Shuyi Xu, Xiaomin Li, Yue Peng, et al.
Migratory fish bone in the pharynx, a report of 2 cases
Shuyi Xu, Xiaomin Li, Yue Peng, et al.