March 25, 2022
Chromosome-level genome assembly for the horned-gall aphid provides insights into int...
Hongyuan Wei, Yu-Xuan Ye, Hai-Jian Huang, et al.
October 07, 2021
Chromosome-level genome assembly of the horned-gall aphid, Schlechtendalia chinensis...
Hongyuan Wei, Yu-Xuan Ye, Hai-Jian Huang, et al.
December 13, 2020
Chromosome-level genome assembly of the bean bug Riptortus pedestris
Hai-Jian Huang, Yu-Xuan Ye, Zhuang-Xin Ye, et al.