July 18, 2022
Novel results on the multi-parameters Mittag-Leffler function
Yu-Mei Pan and Jian-Gen Liu
October 09, 2021
TurĀ“an type inequalities for the supertrigonometric functions
Lu-Lu Geng, Xiao-Jun Yang, Jian-Gen Liu, et al.
October 15, 2020
Study on the k-Hilfer-Prabhakar fractional viscoelastic model considering time varyin...
Yiying Feng, Xiao-Jun Yang, Jian-Gen Liu, et al.