Novel cardiac manifestation of USH2A and GJB2 genes: A case report
Mohammad Nikoo, Mohammad Reza Hatamnejad, Zahra Emkanjoo, et al.
Brugada Phenocopy in methanol toxicity: A novel marker of mortality
Mohammad Hossein Nikoo, Alireza Estedal, Kiana Khatami, et al.