Tectorigenin alleviates intrahepatic cholestasis by inhibiting hepatic inflammation a...
Jiaqing Xiang, Guangyan Yang, Chuanrui Ma, et al.