Pregnancy in women with hemoglobin H disease in the Guangxi Zhuang Autonomous Region...
Dongmei Yang, Lingjie Deng, Huisi Lin, et al.