January 06, 2023
A gene catalogue of Rhinopithecus gut microbiome provides new insights into dietary a...
Xiaochen Wang, Jiali Zhang, Huijuan Pan, et al.
March 08, 2021
Effects of human activity on the habitat utilization of Himalayan marmot (Marmota him...
Shuailing Zhou, Ali Krzton, Shuai Gao, et al.
November 04, 2020
Effects of human activity on the habitat utilization of Himalayan marmot (Marmota him...
Cheng Guo, Shuailing Zhou, Ali Krzton, et al.
August 04, 2020
Versatile counterstrategies shift the balance of intersexual conflict from males to f...
Zuofu Xiang, Yang YU, Hui Yao, et al.