Elevated serum levels of resistin in inflammatory bowel disease: a meta-analysis
Jixiang Deng, Yuting Chen, Shengqian Xu, et al.