Outcomes of M. pneumoniae pneumonia with co-infection
chengyi wang, Lu-Min CHEN, Guang-hua LIU, et al.