June 02, 2020
Identification and functional characterization of novel GDAP1 variants in Chinese pat...
Zhi-Ying Wu, Cong-Xin Chen, Jia-Qi Li, et al.