Clinical characteristics of infants with Omicron variant of SARS-CoV-2 in Henan, 2022
Yuemei Liu,MD, Jinhui Liu, Hongling Wang, et al.
Clinical and Genetic Characteristics of Children with Cystic Fibrosis in Henan China
Chunna Xu, Yu Tang, Lili Dong, et al.
Case Report of a Chinese Cystic Fibrosis Boy with the c.1521_1523delCTT/c.3874-4522A&...
Yanyan Su, xiaolei tang, Yuelin Shen, et al.
Pseudo-Bartter Syndrome in Chinese Children with Cystic Fibrosis: Clinical Features a...
Yuelin Shen, xiaolei tang, Jinrong Liu, et al.