Role of New Echocardiographic Technologies in Diagnosing the Classic Subtype of Arrhy...
Xihui Liu, Yonghuai Wang, Guangyuan Li, et al.