Trinitarian pollen grain revealed by new technology
jingshi xue, Li-jun Chen, Zhong-Nan Yang, et al.
Tapetal 3-Ketoacyl-Coenzyme A synthases are involved in pollen coat lipid accumulatio...
Zaibao Zhang, Huadong Zhan, Jieyang Lu, et al.