Low nitrate alleviates iron deficiency through regulating iron homeostasis in apple
Wei-Jian Sun, Xing-Long Ji, Zi-Quan Feng, et al.