Empagliflozin improves diabetic renal tubular injury by alleviating mitochondrial fis...
Xiangyang Liu, Chaofei Xu, Linxin Xu, et al.