February 19, 2020
Seasonally varying relationship between sun-induced chlorophyll fluorescence and phot...
Ji Li, Yongguang Zhang, Lianhong Gu, et al.