Cavitated charcoal -- an innovative method for improving the biochemical properties o...
Krzysztof Gondek, Monika Mierzwa-Hersztek, Wojciech Grzymała, et al.
Effects of straw and biochar amendments on grassland productivity
Tomasz Głąb, Krzysztof Gondek, Monika Mierzwa-Hersztek, et al.