Quantifying recycled moisture in precipitation in Qilian Mountains
guofeng zhu, Hanxiong Pan, Zhigang Sun, et al.
Dissolved organic carbon transport in the Qilian mountainous areas of China
guofeng zhu, Qiaozhuo Wan, Leilei Yong, et al.
Using stable isotope to identify impact of evaporation from mountainous reservoirs on...
guofeng zhu, Hanxiong Pan, Huiwen Guo, et al.