loading page

Emerging technologies   
  • Tomasz Romanowicz,
  • Szymon Pasierbek
Tomasz Romanowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Corresponding Author:tomromanowicz@gmail.com

Author Profile
Szymon Pasierbek
Author Profile