loading page

Określenie charakterystyk dynamicznych urządzeń  współpracujących z ogniwem – turbin, sprężarek,  pomp, wymienników ciepła
  • Arkadiusz Szczęśniak
Arkadiusz Szczęśniak
Warsaw University of Technology
Author Profile