Altmetrics

Impact van wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis in de maatschappij. Hoe meer de resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden verspreid en bediscussieerd, hoe meer er op de resultaten wordt voortgebouwd in nieuw onderzoek en hoe meer de resultaten worden toegepast in het maken van beleid en de ontwikkeling van producten en diensten (al dan niet commercieel), hoe groter de impact van het onderzoek.

Traditioneel wordt de impact van wetenschappelijk onderzoek gemeten aan de hand van het aantal verwijzingen (citaties) naar een wetenschappelijke publicatie, doorgaans een boek of artikel, in andere wetenschappelijke publicaties. Zulke citaties geven echter een beperkt beeld van de impact van het onderzoek.

Nu steeds meer informatie online beschikbaar is, en een groot deel van de discussie over wetenschappelijke resultaten ook online plaatsvindt (bv. via blogs en sociale media) is het mogelijk om ook andere vormen van impact te meten. Dit wordt aangeduid met de term altmetrics (Priem 2010).

Wat zijn altmetrics?

Altmetrics, ofwel ’alternatieve metrics’, zijn alternatieve parameters om de impact van wetenschappelijk onderzoek te meten, naast citaties in wetenschappelijke literatuur. Voor wetenschappelijke artikelen kan bijvoorbeeld gemeten worden hoe vaak een artikel:

  • online is bekeken of gedownload;

  • is opgeslagen in online systemen voor literatuurmanagement;

  • vermeld is in online nieuwsmedia of op social media.

In deze paragraaf zal eerst aan de hand van een voorbeeld een aantal altmetrics-parameters voor wetenschappelijke artikelen besproken worden. Dan zal verder worden ingegaan op altmetrics voor diverse andere vormen van onderzoeksoutput, en op de mogelijkheden voor het weergeven van geaggregeerde altmetrics data. Een overzicht van de verschillende aanbieders van altmetrics data die besproken worden is te vinden in Tabel 1 aan het eind van deze paragraaf.