Altmetrics

Impact van wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek levert een bijdrage aan de ontwikkeling van kennis in de maatschappij. Hoe meer de resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden verspreid en bediscussieerd, hoe meer er op de resultaten wordt voortgebouwd in nieuw onderzoek en hoe meer de resultaten worden toegepast in het maken van beleid en de ontwikkeling van producten en diensten (al dan niet commercieel), hoe groter de impact van het onderzoek.

Traditioneel wordt de impact van wetenschappelijk onderzoek gemeten aan de hand van het aantal verwijzingen (citaties) naar een wetenschappelijke publicatie, doorgaans een boek of artikel, in andere wetenschappelijke publicaties. Zulke citaties geven echter een beperkt beeld van de impact van het onderzoek.

Nu steeds meer informatie online beschikbaar is, en een groot deel van de discussie over