loading page

Interferometer och enstaka fotoner. 
  • Jonas Tidström
Jonas Tidström
Author Profile

Abstract

Detta är en liten handledning till ett gymnasiearbete.
Vi beskriver en Mach-Zender interferometer med variabelt fasskift och polarisation i en av armarna i termer av matriser.