Michal

and 1 more

POŽADAVKY NA SYSTÉM Požadavky na systém klade zadavatel projektu. Určují, co má výsledný produkt splňovat. Fórum se zákazníkem Přihlášení přes google Systém bude umožňovat přihlášení přes google účet. Uživatel bude přihlášen jen tehdy, pokud je jeho e-mail zaznamenán v lokální databázi. Přidání požadavku Systém bude umožnovat přidat požadavky. Požadavek bude obsahovat název, popis, prioritu a identifikátor osoby, která požadavek vytvořila. Připojení souboru k požadavku Systém bude umožnovat přidat k požadavku obrázky, pdf sobory a rar/zip archivy. Stav požadavku Systém bude umožnovat přiřazení a změnu stavu k požadavku. Aktuální stav bude ovlivňovat barvu požadavku. Stavy budou: nový, rozpracovaný, k posouzení, dokončený. Komentování požadavku Systém bude umožnovat komentovat jednotlivé požadavky i jednotlivé komentáře. Komentáře budou mít stromovou strukturu. Připojení souboru ke komentáři Systém bude umožnovat přidat ke komentáři obrázky, pdf sobory a rar/zip archivy. Přidání nového uživatele Systém bude umožnovat osobám s právy administrátora přídání nového uživatele. Při přidávání se budou nastavovat uživatelská práva (zákazník, zaměstnanec, administrátor). Úprava/smazání uživatele Systém bude umožnovat osobám s právy administrátora upravit nebo smazat stávajícího uživatele. Stav komentáře Systém bude umožnovat ke komentáři přiřadit stav. Stavy budou vytvořený, vyřešený a neplatný. Rozdělení komentářů Systém bude komentáře rozdělovat do dvou sloupců podle stavu komentáře. Neplatné a vyřešené komentáře budou v samostatném sloupci a bude je moci zobrazit jen vývojář a administrátor, ne zákazník. Verze požadavku Systém bude umožnovat přidat novou verzi požadavku. Požadavek tedy půjde změnit, ale předchozí verze zůstane uložená a dohledatelná. Komentáře se budou vztahovat ke konkrétní verzi požadavku. S novou verzí požadavku tedy vznikne nové vlákno komentářů. Propojení s GitLabem Propojení s projektem na gitlabu Systém bude umožnovat propojení s existujícím projektem na gitlabu. Vytvořit issue Systém bude umožnovat vytvoření issue. Issue bude synchronizováno s gitlabem, včetně štítků. Přiřazení pracovníkovi Systém bude umožňovat přiřadit issue konkrétnímu uživateli. Pokud issue nebude nikomu přiřazeno, může ho kdodoliv přiřadit sám sobě. Bude synchronizováno gitlabem. Komentovat issue Systém bude umožňovat komentovat jednotlivá issue. Komentáře budou synchronizovány s gitlabem. Uzavřít issue Systém bude umožnovat uzavřít issue. Bude synchronizováno s gilabem. Agilní vývoj Backlog Všechna issue budou po vytvoření přiřazena do backlogu. Odhad pomocí story points Systém bude umožnovat přidat k issue odhad pomocí story points. Vytvoření iterace Systém bude umožnovat vytvořit iteraci. Iteraci půjde nastavit délka. Kanban board Systém bude obsahovat kanban board. Na kanban boardu se budou zobrazovat issue z právě probíhající iterace. Pozice na kanban boardu bude určovat stav issue. Přijmutí/nepřijmutí Systém bude umožňovat pro issues v sekci done možnosti přijmout nebo nepřijmout. Pokud bude zvoleno přijmout, issue se uzavře a bude považováno za splněné. Pokud se nepřijme, uživatel ho bude moci posunout na jinou pozici kanban boardu nebo vrátit do backlogu. Druhy issue Systém bude umožňovat k issue přiřadit druh. Druhy budou: feature, bug, (chore, release) Automatická tvorba iterace Systém bude umožňovat automatické vytvoření iterace podle pořadí issues v backlogu. Přidání issue do iterace Vedoucí pracovník bude moci přiřadit issue z backlogu do konkrétní iterace. Statistiky z kanban boardu Systém bude umožňovat zobrazit statistiku o pohybu issue na kanban boardu. Bude možné zobrazit v jakém časovém intervalu a na jaké pozici v kanban boardu se issue nacházelo. Mapování issue na požadavek Systém bude umožňovat přiřadít k issue konkrétní požadavek, ke kterému se issue vztahuje. Výkazy a statistiky Výkaz hodin Systém bude umožnovat přidat k issue počet hodin, které pracovník strávil při jeho plnění. Na jednom issue může pracovat více lidí. Statistika odpracovaných hodin Systém bude umožnovat zobrazení statistiky odpracovaných hodin. Odpracovaný čas bude možno filtrovat podle pracovníka a podle data. Stažení výkazů Systém bude umožňovat stažení a vytisknutí výkazu hodin. Burnout chart Systém bude zobrazovat burnout chart pro jednotlivé iterace i celkový projekt. Odchylky odhad-skutečnost Systém bude počítat odchylky mezi odhadovaným časem a skutečným časem stráveným nad projektem.